УКР   |   РУС   |   ENG
 НА ПОЧАТОК
 
 
ІНДЕКС ПО АВТОРУ
 
 
ІНДЕКС ЗА НАЗВОЮ
 
 
НАШІ РОБОТИ І ПЕРЕКЛАДИ
 
 
НАША БІБЛІОТЕКА
    Біблеістика
       Герменевтика
       Тлумачення СЗ
       Тлумачення НЗ
       Женевська Біблія
       Й.Даума про Старий Заповіт
       Тлумачення
Метью Генрі

       Серія "Библія
говорить сьогодні"

    Систематика
       Одкровення
       Бог
       Творіння
       Людина і гріх
       Христос
       Святий Дух
       Церква
       Есхатологія
    Історія церкви
       Рання церква
       Середньовіччя
       Реформація
       Сучасна церква
       Східна Європа
    Завіт
    Етика
    Дари Святого Духа
    Проповідування
    Проповіді
    Сім'я
    Суспільство
    Апологетика
    Місіологія
    Дар з неба
    Прості істини
 
 
ТЕСТИ
 
 
АУДІО
 
 
ВІДЕО
 
 
РЕФОРМАТСЬКА ЦЕРКВА
    Церковний устрій
    Загальна інформація
    Історія
    Реформатські віровизнання
       Вступ до реформатського богослов'я
    Літургія
       Літургійні форми
    Таїнства
    Для дітей
 
 
СЕМІНАРІЯ
    Відео-лекції
 
 
FAQ ПРО РЕФОРМАТСЬКЕ БОГОСЛОВ'Я
 
 
ПОСИЛАННЯ
 
 
КОНТАКТ


Теги:
віровизнання літургія реформатська церква Реформація


© Йос Колейн, Дмитро Бінцаровський


RSS

ПОШУК 
Цей світ – Божий світ!

Реформатський погляд на Бога і людину, світ і церкву

Цей сайт присвячений реформатському руху в слов'янському світі в цілому і Україні зокрема. Ви знайдете тут багато різних статей, пов’язаних із минулим та сьогоденням реформатського богослов’я, духовності та церковного життя. Сподіваємось, ці матеріали сприятимуть розвитку біблійного та реформатського богослов’я у слов’янських країнах.
Для досягнення цієї мети ми пропонуємо власні переклади статей реформатських богословів з Нідерландів, США та інших країн. Крім цього, ми публікуємо "класичні" праці різних християнських теологів минулого і сучасності. Ми не завжди погоджуємось із усім, що вони пишуть, проте ми вважаємо, що реформатське богослов’я глибоко вкорінене у вченні отців церкви, і прагнемо перейняти найкраще із інших християнських традицій – в межах, у яких вони відповідають Слову Божому як джерелу мудрості.Стремитесь к серьезному богословскому образованию?
Поступайте в Евангельскую реформатскую семинарию Украины!
Высокий академический уровень.
Бесплатно. Удобно. Полезно. Интересно.ОСТАННІ МАТЕРІАЛИ:

Олег Демчук, "Вибрані питання української Реформації: історичний перебіг, причини невдачі, вагомі досягнення"
Опубліковано: 26.03.2017 21:33
Ця стаття присвячена огляду історії поширення Реформації на українських територіях в XVI-XVII ст. У статті аналізуються причини швидкого успіху і кінцевих невдач Реформації та подана оцінка значення реформаційних процесів. За основу для аналізу взято праці як сучасних, так і колишніх дослідників. Значна частина праць не були спеціалізованими, а лише контекстуально дотикаються до висвітлюваної проблеми. Для уникнення упередженої думки щодо оцінки складних міжконфесійних відносин також використовуються напрацювання авторів-непротестантів. В статті підкреслюється право на існування української Реформації та її помітна роль в нашій історії.


Джон Чарльз Райл, "Размышления над Евангелием от Луки"
Опубликовано: 25.02.2017 02:57
Размышления над евангелиями англиканского епископа Джона Чарльза Райла (1816—1900) помогут каждому ближе познакомиться с Христом и христианством. Благодаря своему мастерству просто и доступно объяснять библейский текст, Дж. Райл был очень популярен в свое время; не утратил он своей популярности и на сегодняшний день. Одним из современников Дж. Райла был Чарльз Сперджен, который очень ценил его книги.
Написанные эмоционально, доходчиво, кратко, эти комментарии можно использовать как при индивидуальном изучении Библии, так и для чтения вслух в семейном кругу. В них содержится и здравое библейское учение, и практические советы мудрого пастыря, которые призваны помочь всем, кто стремится к духовному росту.


Лев Биковський, "Василь Кузів. Його життя і діяльність"
Опубліковано: 05.02.2017 23:36
Довідавшись, що В. Кузів євангельський пастор, проф. М. Грушевський, який цікавився всіма проявами нашого життя, ще з Відня в своєму листуванні підніс потребу морально-духовних цінностей, які б євангельська Церква могла внести в наше громадське життя. В його розумінні цього не могла дати Католицька Церква, до якої і до кіл, зв’заних з нею, він ставився критично. Про Православну Церкву він висловився в одному листі "На Православну Церкву я не покладаю надії, хоч би вона й зукраїнізувалася, (хтів би я знати) які є можливості Євангельської Церкви?..."
Про це становище проф. М. Грушевського до Євангельської Церкви В. Кузів повідомив євангельські американські кола. Вони вислали були одного зі своїх представників для обговорення з проф. М. Грушевським у Відні можливостей місійної акції на Україні. По нараді цей американець звернувся до совєтського уряду в Москві з запитом, чи цей уряд згодився б на таку місію в Україні? Уряд погоджувався, але тільки з умовою, що Євангельська Церква в Америці урядово визнає совєтський режим. Очевидно, що Церква такого визнання зробити не могла і увесь цей задум не дав нічого реального у своїх наслідках.


Олександр Бичков, "Изначальная безошибочность"
Опубликовано: 27.01.2017 16:21
Наша работа посвящена изучению доктрины безошибочности Священного Писания, вокруг которой уже длительное время в евангельском мире ведется напряженная полемика. Иногда эту полемику считают внутренним делом евангеликов США, не имеющим большого значения для других частей света[1]. Однако, если, например, у евангеликов Британии и есть свой взгляд на этот вопрос, то трудно отрицать глубокую зависимость евангельского мира Украины и постсоветских стран вообще от США. И потому, если в нашей части земного шара вопрос безошибочности еще и не поднят, то это непременно случится. Причем, если «битва за Библию» придет к нам в своем современном состоянии, с различными взглядами не безошибочность, и радикальным ее отвержением, различными непримиримыми позициями, то, возможно, она действительно принесет больше вреда чем пользы. Мы рассмотрим так называемую «изначальную» доктрину безошибочности, которую в целом считаем богословски, библейски и исторически обоснованной. Определение безошибочности сделает и дальнейшую полемику вокруг нее более четкой и конструктивной.


Олександер Домбровський, "Нарис історії українського євангельсько-реформованого руху"
Опубліковано: 22.01.2017 13:11
Євангельсько-Реформована Церква при всій пошані до здоро­вих народніх і церковних традицій, звертає увагу на те, щоб у ній про все вирішував зміст, а не форма; дух, а не церемонії; щоб ознакою християнства була не метрика й зовнішня церковна обрядовщина, а висока християнська свідомість і чесноти, здійснюванні в людському щоденному житті.
Ми щиро любимо та шануємо всіх вірних християн, незалежно від того, до якого віровизнання, народу чи раси вони не належа­ли б. Справа тільки в тому, чи вони вірять в Бога в Тройці Єдино­го та в Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя. Ми радо го­тові з ними в дусі християнського братерства, пошани та рівности співпрацювати. Ми свідомі також того, що християнська любов охоплює кожну людину, яка живе на світі. її ми повинні трактувати по-братньому, як нашого ближнього.
Люблячи наш рідний нарід в Україні та в розсіянні, з якого ми вийшли, та боліючи його духовним і політичним поневоленням, ми одночасно шануємо й любимо країни своїх поселень США та Ка­наду.
Церква ця змагалась в Західній Україні в роках 1925-1939 за реформу Католицької та Православної Церков, за їхній поворот до чистоти апостольського християнства. Вона хотіла, щоб Церква між українцями була українською, з рідною мовою в церковному житті, а вірні щоб мали голос в загально-церковних справах. Праг­нула до очищення Церкви від тих поганських форм і церемоній, яких не можна погодити з духом Євангелії. Хотіла звільнення на­роду від темноти, забобонів, надужить і згіршуючого життя ду­ховенства. Цього також хотіли великі сини й духові батьки на­шого народу, такі як: Г. Сковорода, М. Костомарів, П. Куліш, Т. Шевченко, М. Драгоманів, М. Грушевський, О. Маковей, І. Турянський та інші.


Учебное пособие по библейской герменевтике
Опубликовано: 17.01.2017 10:32
1. Наиважнейший принцип библейского толкования состоит в том, что контекст определяет значение. Литературный контекст включает в себя литературный жанр и окружающий контекст.
2. Литературный жанр относится к различным типам литературы, которые можно обнаружить в Библии (ВЗ жанры: повествование, закон, поэзия, пророчество, мудрость; НЗ жанры: евангелие, история, послание, апокалипсический; поджанры: притчи, загадки, проповеди и т.д.).
3. Окружающий контекст включает в себя литературное содержание, которое охватывает изучаемый текст Писания. В окружающем контексте непосредственный контекст (что непосредственно предшествует изучаемому отрывку и следует после него) является самым важным.


Віллем ВанГемерен, "Христоцентричность и переосмысление в толковании Ж. Кальвина книги Даниила"
Опубликовано: 16.01.2017 02:58
Недавняя работа по христоцентричности побудила меня более пристально рассмотреть подход Жана Кальвина к толкованию мессианских пророчеств. Несколько членов профессорско-преподавательского состава Вестминстерской богословской семинарии (Филадельфия), представляющие классические богословские области (Ветхий Завет, Новый Завет, систематическое богословие), четко выразили задачи герменевтики, определяющей подход данного учебного заведения к толкованию Библии, библейскому богословию и систематическому богословию. Как совет правления, так и профессорско-преподавательский состав Вестминстерской богословской семинарии (Филадельфия), в настоящее время единодушны в понимании исторической миссии данного учебного заведения, выраженного словами президента Лиллбэка: «Сегодня наша семинария продолжает верить, что герменевтический метод, отождествляемый с богословской традицией Реформации, библейски обоснован и, по сути, необходим для высокого взгляда на Писание в эпоху сомнений, противоречий, и компромисса» (6).


Чарльз Сперджен, "12 проповедей о прославлении"
Опубликовано: 08.01.2017 16:21
Если я спрошу: «Вы молитесь?», — то каждый христианин, конечно ответит: «Да». Тогда я задам еще один вопрос: «А молитесь ли вы каждый день?», — и ответ обычно таков: «Да, несколько раз в день. Я не могу жить без молитвы». Именно такого ответа я и ожидал, поэтому не буду больше задавать вопросов о молитве. Но я хочу спросить о другом: «Благословляете ли вы имя Бога каждый день? Восхваляете ли вы Бога так же часто, как молитесь?» И вот я не получаю в данном случае необходимого ответа. Обычно я слышу: «Должен признать, что не часто восхваляю Бога». Но, дорогие друзья, разве это правильно? Разве можно часто обращаться к Богу с просьбами в молитве и редко прославлять Его? Хвала в течение дня должна звучать из наших уст так же часто, как и молитва. Мне кажется, что не прославлять Бога так же плохо, как забывать молиться Ему. Хочу, чтобы каждый из вас задумался над этим. Надеюсь, вы постараетесь в будущем восхвалять Его каждый раз, когда будете молиться.


Чарльз Сперджен, "12 проповедей об освящении"
Опубликовано: 08.01.2017 15:20
Господь наш Иисус постоянно молился о Своем народе, будучи на земле. Узнав о том, что Петру грозит великая опасность, Он сделался ходатаем за него. Ради Своих Сын человеческий вел молитвенную борьбу до кровавого пота. И по мере приближения конца Его земных трудов Писание отводит заступничеству Господа нашего все больше места. После тайной вечери Его публичное служение завершилось, все порученное Ему Отцом было исполнено. Время врачевания больных и наставления народа прошло. Осталось одно дело — умереть, и Господь предался молитве. Он ждал час, когда надо будет отдать душу Свою за друзей, готовясь для особого ходатайства. Прежде чем предать душу на смерть, Он предал ее на жизнь.
Господь наш и великий Первосвященник вступает на вечное служение заступничества, которое и ныне исполняет одесную Отца, со времени произнесения молитвы, записанной в Евангелии от Иоанна, 17. Мне представляется, что Господь наш по великой и жертвенной любви Своей предвосхитил служение заступничества. С того момента, как Дух Божий сошел на Него, прежде чем пострадать от руки нечестивых, Он должен был креститься крещением, и было душе Его тесно до тех пор, пока Он не совершил это. Иисус начал скорбеть душевно и бороться до кровавого пота еще в Гефсимании. Вот и теперь, еще не войдя за завесу во Святое Святых, Он сделался Ходатаем за нас. Когда дело заходит о благе для Своих, Христос не медлит, Его любовь несется на крыльях. Так было всегда.


Р.Ч. Спроул, "Тайна Святого Духа"
Опубликовано: 23.12.2016 19:25
«Святой Дух не оставляет следов на песке». Это слова из классического труда Абрахама Кайпера о Святом Духе. Иисус оставлял следы на песке. Он был воплотившимся Богом, Богом с человеческой природой. Его ученики, идя рядом с Ним, могли слышать Его голос, касаться Его руки, наблюдать, как песок осыпается с Его ног, когда Он идет вдоль берега Галилейского моря.
Дух Святой подобен ветру. Иисус сказал: «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ин. 3:8). Мы не можем поместить ветер в сосуд. Он неуловим и таинствен, но все же он реален. Результат его действия виден: это пальмы, которые склоняет и раскачивает бриз, трепещущие на ветру флаги и опустошения, произведенные жестоким торнадо. Мы видим, как грозно вздымаются океанские волны, гонимые штормовым ветром. А как приятно в жаркий летний день ласкающее, «бархатное» прикосновение освежающего ветерка. И все это — ветер.
Так и Дух Святой: неосязаем и невидим, но Его воздействие не сравнится по силе с самым мощным тайфуном. Святой Дух вносит порядок в хаос, уродливое делает красивым. Он может превратить погрязшего в грехах человека в образец совершенной добродетели. Он преображает людей. Творец жизни, Он также и ее Преобразователь.

Журнал ЕРСУ
Колледж ЕРСУ
Книги почтой - бесплатно!
Наші проекти:


До 500-річчя від дня народження Жана Кальвіна

Реформатські та пресвітеріанські церкви в Україні


АУДІО        ВІДЕО

ОСТАННІ КОМЕНТАРІ:
21.03.2017 12:13 Mkhitaryan melineh
"Что кроме Быт. 1? Другие ветхозаветные тексты о творении"
22.02.2017 22:55 Сергей
"95 тезисов"
28.01.2017 10:27 подсевная зарема
"История христианства. Том 1. От основания Церкви до эпохи Реформации"
21.01.2017 20:14 erewtreytr
"Геноцид?"
11.01.2017 12:49 Александр
"Все о говорении на иных языках"РЕКОМЕНДУЄМО
Вікторія Любащенко, "Реформаційний рух"
Макс Вебер, "Протестантська етика і дух капіталізму"
Михайло Грушевський, "Реформація та її відгомін на Україні"Reformed.org.ua (©) 2005-2016


Каталог христианских сайтов Для ТЕБЯ Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика