22.01.2017
Скачати в інших форматах:

Олександер Домбровський

Нарис історії українського євангельсько-реформованого руху

СВІТЛИНИ З ЖИТТЯ І ПРАЦІ УЄРРуху

На жаль, упорядники Нарису Історії УЄРРуху мали тільки малий і принагідний вибір фотографій з життя і праці цього Руху, їхні апелі до українського євангельсько-реформованого загалу в цій справі не все мали задовільний відгук. Отже тут поміщено те, що можна було роздобути. Однак хочемо тут зазначити, що заці­кавлені особи, чи майбутні історики, будуть могли ще знайти чи­мале число фотографій в українській євангельсько-реформованій пресі, що видавалася в Північній Америці та в Західній Україні, а також у книжках: Л. Биковський: “Василь Кузів”, І. Пасічник: “Український Відділ при Теологічній Семінарії в Блумфільді” і М. Сопінки: “По стопах Христа”.


УЄРРух у Канаді

Родина пастора Івана Бодруґа. Світлина зроблена на фармі в Онтаріо 1928 р. У першому ряді зліва тесть паст. І. Бодруга — Олекса Бачинський зі своєю дружиною, а далі дочка паст. І. Бодруґа — Марія, його дружина Ольга і він сам. У другому ряді зліва сини Ярослав, Нестор і Едвард. Двох його дочок — Лідії та Олесі не має на цій світлині.

Зліва перший церковний будинок УНПЦеркви в Канаді побудований на розі вулиць Причард і МакГрегор у Вінніпегу, Ман. Пізніше побіч нього був побудований другий більший церковний будинок, який ми тут бачимо, а в першому будинку містилася друкарня.

Паст. Іван Данильчук зі своєю дружиною.

Паст. Г. Тимчук зі своєю родиною в 1914 році. Жив тоді в Етельберті, Ман.

 1-                    ШИЙ       РЯД: Зліва сидить на землі п’ять студентів веґревільської приватної присвітерської школи: 1. Ми­хайло Пухкий, 2. Теодор Періх, 3. Іван Орчук, 4. Іван Верхомин, 5. Василь Орчук. Перед ними лежить на траві Семен Гура, диригент церковного хору; біля нього сидить на землі пастор А. М. Залізняк, місцевий душпастир і вчитель. Біля нього сидить суперінтендент місій Rev. Wm. Simons і знову чотири студенти тої самої школи: перший — Василь Франчук, другий Іван Рурик, третій Ілія Порайко і Дмитро Никифорук. Ліворуч від нього, в кінці ряду сидять двоє малих дітей пастора Андрія Вільчинського. Спереду останньо згаданих студентів сидять діти пастора А. М. Залізняка.

2-                ГИЙ          РЯД: Тут на кріслах сидять делегати й гості: Перша зліва є мама покійного пастора Иосифа Чернявського, замордованого католицьким фанатиком у Гудеве, Саск. 2. Учителька школи Miss E. Stuart, 3. учи­телька Miss МсКіе, 4. з дитиною на руках дружина паст. Ілії Евстафієвича, 5. дияконка Miss Lang, 6. Mrs. Alexander Brown, дружина доктора Бравна, 7. Mrs. G. R. lang, дружина Д-ра G. R. Lang’a, convener’a Пресві­тери, 8. Mrs. D. G. MacQueen, дружина модератора Альбертійського Синоду, Д-ра В. G. MacQueen, 9. Mrs. R.

H.    McPherson, дружина секретаря Пресвітери, паст. R. H. Pherson, 10. Емілія Плав’юк, дружина паст. Володи­мира Плав’юка, 11. А. Вільчинська, дружина паст. А. Вільчинського, 12. Анна Залізняк, дружина паст. А. М. За­лізняка, 13. Дві сестри (студентки) Стася й Настуня Мельниківни.

3-              ТІЙ  РЯД: 1. Делегатка П. Федорова, 2. Микола Чернявський, брат замордованого паст. Чернявського, 3. Григорій Винничук, 4. Микола Харук, 5. Іван Томашевський, 6. паст. Д. Вітюк, 7. паст. Андрій Вільчинський, 8. паст. Василь Кузів, 9. паст. Д-р Александер Бравн, модератор Пресвітерії, 10. паст. Д-р D. G. MacQueen, модератор Синоду, 11. паст. R. Н. McPherson, секретар Пресвітерії, 12. паст. Володимир Плав’юк, 13. паст. Ілія Евстафієвич, 14. делегатка Марія Харук, 15. делегатка Н. Симотюк, 16. делегатка П. Мельник, 17. Софія Харук, 18. К. Томашевська.

4-                  ТИЙ         РЯД: Паст. G. R. Lang, convener, 2. делегат Н. Тащук, 3. делегат Петро Зварич, 4. паст. Іван Данильчук, 5. делегат Федір Вінничук, 6. дел. Йосиф Яни шевський, 7. дел. Д. Шерстянка.

5-                  ТИЙ         РЯД: Делегат В. Ільків, 2. Василь Фербей, 3. Никола Симотюк, 4. Михайло Чернявський, брат замордованого пастора, 5. дел. Василь Федун, бувший перший посол до Альбертійського Парляменту, 6. Павло Рудик, 7. Василь Драпак, 8. дел. Павло Федорків, 9. Іван Мельник, 10. Василь Чернявський, батько замордо­ваного паст. Чернявського, 11. дел. Андрій Зварич, 12. Григорій Кордовський, 13. Стефан Юрчак, 14. Василь Романюк, 15. Н. Ілюк.


Конференція українських проповідників у Вінніпезі 1916 p. (“К. Ранок”, ч. 806 з 1954 р).

1 ШИЙ РЯД: зліва М. Залізняк, А. Максимчук, В. Пиндиковськлй.

2-           ИЙ    РЯД: зліва Д. Рошко, Ю. Попель, В. Купчинський, Д-р О, Сушко, 3. Бичинський, І. Бодруґ, П. Рудик (делегат), дияконка Марія Кохалик, 1. Глова, Є. Періг. В. Нагірний (делегат), О. Вівчар (делегат).

3-             ТІЙ  РЯД: І. Шовкеник (делегат), Г. Тимчук, П. Томський (делегат), М. П. Березинський, А. Вільчинський, П. Крат, І. Коцан, І. Данильчук, Петро Угринюк, І. Григораш, Т. Бай, В. С. Плав’юк, М. Гутний і І. Євстафіевич-Юстас.


Визначний український і світський єван­гельський діяч в Едмонтоні — Павло Д. Рудик зі своєю дружиною. Світлина з

1931   року.

Українська Пресвітерська Громада в Мусідорі, Альберта, в 1915 р. Праворуч сидить проп. М. Залізняк.

Місце нового поховання замордованого греко-католицьким фанатиком проп. Йосифа Чернявського, якого тлінні останки перевезено зі Саскачевану до його родинної околиці, до Коломиї-Січ в Альберті біля м. Вегревил 9 серпня 1914 р.

 

Паст. А. Баб’юк у 66-му році життя. Проповідник М. Залізняк у 1913 р.

 

На згарищі спаленої противниками УЄРРуху першої церковці в Горліц, Саск. (З альбому Н. П. Левчука в Канорі, Саск.)

 

Спільний обід по Богослужению біля нової Української Пресвітерської Церкви в Горліц. На дальшому тлі видно могили українських євангельських піонерів в Горліц. (З альбому Н. П. Левчука в Канорі, Саск.)

 

 

Друга Конференція Незалежної УЄЦеркви в Канаді в ґорліц 20 вересня 1942 р. Між учасниками сидять пастори П. Крат і О. Корсаков.

Фотографія, зроблена у вересні 1917 p., з приводу приїзду до Канори паст. 3. Бичинського (сидить спереду між своїми дітьми), де він був обняв місце завідувача місцевої бурси.

 

Святкування сорокліття євангельсько-реформованої праці між українцями в Канаді, у Канорі 2-го липня 1944 р. Між проповідниками, які сидять, видно пастора І. Григораша й інших гостей-проповідників.

 

Відкриття Української Злученої Церкви в Сван Плейні, Саск., 27 червня 1937 р. Між учасниками сидять місцевий пастор І. Григораш і пастори Г. Тимчук, 1. Р.-Ковалевич і Д-р Николс, представник Пресвітерії.

 

 

Паст. І. Григораш зо своєю дружиною    Паст. І. Яцентій.

Броніславою й двома дітьми.

Після Богослужения в Глен Елдер, Саск. в 1956 р. Спереду посередині видно приклонених пасторів І. Р.-Ковалевича і В. Вінявського.

 

Перша Конференція УЄО в днях 14-16 серпня 1925 р. в Райні, Саск. Між учасниками видно спереду між іншими пасторів 3. Бичинського і В. Кузіва.

Родина піонера УЄРРуху в Райні, Саск. — Івана Шовкеника.

 

І. Шовкеник показує пасторам В. Кузіву і І. Р.-Ковалевичеві свій лан канадійської пшениці.

Світлина, зроблена 1940 року після відкриття цієї новозбудованої церковці в Пайн Ривері, Ман.


Після Богослужения в церкві в Гарлянді, Ман. в 1956 р. Спереду сидять пастори: Михайло Жук, І. Р.-Ковалевич і В. Вінявський.