23.06.2013
Скачати в інших форматах:

Р.Ч. Спроул

Бажання вірити. Дискусія з приводу свободи волі

СЛОВНИК ЛАТИНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

 

          adjutorium ([місце] допомоги, сприяння), 48,55

amentes (божевільні), 138

anima (душа), 139

a priori (виходячи з попереднього ), 31

articuli Arminiani sive remonstrantia (положення  армініанства або  ремонстранція), 149   

attenuatem (ослаблений), 137

bonum naturae (природне добро), 30

captivatum (ув’язнений), 137

collationes patrum (порівняльні дослідження Отців), 72

concupiscentia (хтивість), 59

constituti (підданий), 140

contingit (дарований), 143

          cooperans (співпрацівник), 75

          cor  ecclesiae (серцевина церкви), 16

de lidero arbitrio  (про свободу волі), 39

de natura (про природу ), 39

de servo arbitrio (про тягар волі), 91

diatribe seu collatio de libero arbitrio (порівняльне дослідження  

                проблеми свободи волі), 91

enchiridion (підручник; посібник), 45, 50

ens perfictisimus (найбільш довершене існування), 94

ex nihilo (з нічого; без причини), 183

fides viva(жива віра), 199

gratia praeveniens (запобіжна благодать), 76

habitus (там умова, звичка), 58

ingeneratae (породжений), 140

infirmitas liberty arbitrii (ослаблена свобода волі), 72

illuminatio et doctrina (просвітлення і вчення), 36

impotentia (слабкість), 139

in equilibrio (у стані рівноваги), 181

libero arbitrio semper co-operatur (свобода волі завжди    спів-

працює), 73

libertas (свобода), 62,65

          liberum arbitrium (свобода волі), 30,62,64

libido (бажання), 64

massa peccati (маса гріха), 47

mundus (світ), 9

necessitatem infallibilem (необхідність безгрішності), 110

necessitatem violentam (необхідність сили), 110

non posse non more (неспроможність уникнути смерті), 51

non posser non peccare (неспроможність не грішити), 51

operans (діяч, агент), 75

ordo salutis (порядок спасіння), 17,215

peccatum originis (перворідний гріх), 33

perficere (завершити). 138

posse mori (здатність помирати), 50,57

posse non mori (здатність не помирати), 50,57

posse non peccare (здатність не грішити), 48

posse peccare (здатність грішити), 48

possibilitas boni et mali ( однакова здатність чинити добро чи 

зло), 30        

possibilitas utriusque partis (здатність вибрати з-поміж двох),  

64

potens (здатний), 140

reatus (провина), 59

reductio ad absurdum (зведення до абсурду), 103

saeculum (світ), 9

sensu (відчуття), 145

sicut erat dei (ви станете рівними Богові), 10

simul iustus et peccator (праведних і грішних водночас), 197

sine  qua non (без чого не існує), 30,47,198,199,225

          sola (сам, один),

sola fide (самою вірою), 14,18, 20, 21, 135, 163, 189, 190, 192,

196, 198, 200

sola gratia (самою благодаттю), 18.21,75,92,135,154,163,208

         soli Deo gloria (слава єдиному Богові), 91,230

tabula rasa (чистий лист), 31

tantum capere (спроможний),  142

tradux peccati (успадкований гріх), 33

venio (приходити), 142

 

Евангельская Реформатская Семинария Украины

  • Лекции квалифицированных зарубежных преподавателей;
  • Требования, которые соответствуют западным семинарским стандартам;
  • Адаптированность лекционных и печатных материалов к нашей культуре;
  • Реалистичный учебный график;
  • Тесное сотрудничество между студентами и местными преподавателями.

Цей матеріал ще не обговорювався.